home / epk - oganj / opšte karakteristike / šeme vezivanja / kontakt
OPŠTE KARAKTERISTIKE


 EPK - OGANJ
su električni protočni kotlovi i bojleri čiji je princip rada zasnovan na  direktnom pretvaranju električne energije u toplotnu. Oni se koriste za grejanje kuća, stanova i objekata  drugih namena. Prvi kotlovi koji su radili na ovom principu, korišćeni su na brodovima i podmornicama  ruske vojne flote (RVF) .

 SZR "KATANA" iz Kragujevca je za proteklih devet godina rada, razvila, usavršila i patentirala 19 tipova  kotlova koji se mogu priključiti na električnu mrežu na 63 različita naćina i višestruko po kvalitetu  prevazilaze ruske i ostale uredjaje koji rade na ovom principu.

 Kotlovi ove serije mogu se priključivati na monofazni od 220V, trofazni 3x380V, kao i istovremeno na  monofazni i trofazni napon. Ovaj kotao može raditi na različitim naponima u opsegu od 90V do 600V bez  ikakvih fizičkih izmena, s tim da se u skladu sa vrednostima napona mora podesiti provodljivost vode ili da  se odgovarajućom automatikom raguliše jačina struje u kotlu.

 SZR "KATANA" je jedini proizvođač kotlova u svetu, koji je rešio problem priključivanja ovih kotlova na  električne mreže sa strujnom diferencijalnom zaštitom.


 PREDNOSTI GREJANJA KOTLOVIMA EPK - OGANJ
 - dimenzije su mu 50 -100 puta su manje od klasičnih kotlova iste snage;

 - zbog svoje jednostavnosti kao i zbog činjenice da se voda zagreva direktno protokom struje kroz nju,  praktično ne postoji mogućnost kvarova i pregorevanja grejača;

 - grejanje ovim kotlom je dva do tri puta jeftinije u odnosu na ostale nacine;

 - u slačaju nestanka tečnosti u grejnom sistemu, kotao prestaje sa radom, što isključuje mogućnost  kvarova, termićkih oštećenja i požara;

 - uređaji koje proizvodi SZR "KATANA" imaju pet puta veću snagu i 43% do 75% manju potrošnju  električne energije za iste grejne efekte u istim uslovima rada u odnosu na slične.


 EKONOMIČNOST - Grejanje sa EPK-OGNJEM elektricnim kotlovima je 2 do 3 puta ekonomičnije od bilo  kog drugog načina. Temperaturu u prostorijama reguliše termostat koji automatski isklučuje rad kotla  kada temperatura dostigne odredjenu vrednost. Zbog načina na koji vrše predaju elektro energije  molekulima vode, ovi kotlovi su sigurno ubedljivo najekonomičniji i ostaće zauvek neprevazidjeni u  stepenu iskorišćenosti električne energije. Zbog svoje ubedljive ekonomičnosti koja prelazi u idealnu vrlo  brzo ce potisnuti sve ostale načine grejanja (centralno, gasno i dr.)


 EKOLOGIJA - Za razliku od kotlova na tečna i čvrsta goriva pri radu ne stvaraju nikakva štetna  isparenja, čadj, pepeo, niti bilo kakve druge po zdravlje korisnika i stanovništva štetne materije. Pri radu  su nečujni.

 BEZBEDNOST - Kotlovi se odlikuju povišenom sigurnošću i stepen zaštite je takav da bi kotlovi i bez  termostata, automatskog osigurača i automatske sklopke, a u slučaju da sistem ostane bez vode,  automatski prestao da radi.

 ODRŽAVANJE - EPK-OGANJ je tako konstruisan i od takvih materijala napravljen da ne postoji  mogućnost kvara. Njegov grejač, za razliku od ostalih fizički može da izdrži mnogo veću jačinu električne  energije od one koju koristi pri radu, tako da ne postoji mogućnost pregorevanja.
 U svim karakteristikama koje se ocenjuju kod raznih načina grejanja ekonomičnosti, funkcionalnosti,  bezbednosti, jednostavnosti za rukovanje,i održavanje EPK-OGANJ je bez premca u svemu. I to nije sve  o uštedama i prednostima ovog kotla. Ako ga uporedimo sa dva do sada najčešca načina grejanja,  centralnim i gasnim, ovaj sistem ne samo da je po svim prethodno navedenim funkcijama ubedljivo iznad  ova dva, već i sama njegova ugradnja tri puta manje košta jer se ne mora plaćati skupi priključak i  ugradnja podstanice za centralno grejanje ili isto tako skupi priključak i kotao za grejanje na gas. Za taj,  u ovom slučaju nepotreban izdatak može se ugraditi kompletna instalacija sa EPK-OGNJEM.


šeme vezivanja
kontakt


Copyright 2005, www.katana.co.yu
Hosted by NetPro , Kragujevac